Położenie

Nadleśnictwo Radom jest jednym z dwudziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Grunty Nadleśnictwa położone są w województwie mazowieckim, na terenie pięciu powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, białobrzeskiego i powiatu miasto Radom.

Historia

Pierwsze wzmianki na temat Nadleśnictwa Radom pochodzą z 1920 roku. W obecnych granicach nadleśnictwo funkcjonuje od 1973 roku. Tutejsze lasy różnią się między sobą pod względem rozmieszczenia przestrzennego kompleksów oraz uwarunkowań historyczno-gospodarczych.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.