Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Radom jest jednym z dwudziestu trzech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Grunty Nadleśnictwa położone są w województwie mazowieckim, na terenie pięciu powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, białobrzeskiego i powiatu miasto Radom.

Nadleśnictwo obejmuje zasięgiem terytorialnym miasto Radom i Skaryszew oraz gminy: Radzanów, Wieniawa, Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk,  Skaryszew, Wolanów, Zakrzew, Orońsko, Szydłowiec.

 Zasięg terytorialny Nadleśnictwa (wyk. Firma Reklamowa "STYL"; 82-500 Kwidzyń; ul. Braterstwa Narodów 57) 

Nadleśnictwo gospodaruje (wg stanu na 01.01.2016 r.) na powierzchni 10 344,13 ha, w tym na 10 098,45 ha powierzchni leśnej w 264 kompleksach leśnych.
Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na dwa obręby leśne: Jedlnia i Radom oraz 8 leśnictw. W skład Nadleśnictwa wchodzi również szkółka leśna w Orońsku.  Produkowane są w niej  sadzonki drzew i krzewów leśnych, które są wykorzystywane do odnowień i zalesień w Lasach Państwowych. Obręb leśny Jedlnia wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego ,,Puszcza Kozienicka".

Obręby leśne Nadleśnictwa cechuje duże zróżnicowanie wielkości kompleksów leśnych. W obrębie Jedlnia blisko 95% powierzchni stanowi jeden duży kompleks ,,Jastrzębia" (pow. blisko 4500 ha). Największy w obrębie Radom, to ,,Modrzejowice II" (pow. 820,64 ha).