Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach.

Nadleśnictwem kieruje nadleśniczy, który samodzielnie prowadzi gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:
- zastępca nadleśniczego,
- główny księgowy,
- inżynier nadzoru,
- sekretarz,
- komendant posterunku Straży Leśnej,
- pracownik na stanowisku ds. pracowniczych,
- kierownik Leśnego Ośrodka Edukacyjnego w Jedlni-Letnisku.

Strukturę Nadleśnictwa stanowią:
- biuro nadleśnictwa z siedzibą w Radomiu, ul. Janiszewska 48,
- leśnictwa (ZL) oraz szkółka leśna w Orońsku
- obwody nadzorcze Lasów Niepaństwowych
- jednostka organizacyjna wewnętrzna Nadleśnictwa Radom o nazwie Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni-Letnisku (LOE)


W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a. działy:
- Dział Gospodarki Leśnej (ZG) – kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego (Z),
- Dział Finansowo-Księgowy (KF) – kierowany przez Głównego Księgowego (GK),
- Dział Administracyjno-Gospodarczy (SA) – kierowany przez Sekretarza (S),
- Posterunek Straży Leśnej (NS) – kierowany przez komendanta posterunku Straży Leśnej,
b. stanowiska pracy:
- Stanowisko ds. kontroli (NN) – inżynier nadzoru,
- Stanowisko ds. pracowniczych (NK).

W skład nadleśnictwa wchodzi 8 leśnictw funkcjonujących w 2 obrębach leśnych:
obręb Jedlnia – 3 leśnictwa:
- Rajec
- Zadobrze
- Jedlnia
obręb Radom – 5 leśnictw:
- Janiszew
- Łaziska
- Makowiec
- Oblas
- Modrzejowice
oraz:
- szkółka leśna w Orońsku.
- obwody nadzorcze Lasów Niepaństwowych:
• Grupa I Gmin: Gózd, Kowala, Wolanów, miasto i gmina Skaryszew, miasto i gmina Pionki,
• Grupa II Gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jednia, Przytyk, Zakrzew.