Zanocuj w lesie już zaczynamy

Już zaczynamy od 1 maja można nocować w lesie

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru, który znajduje się poniżej
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Informacja Nadleśnictwa nt. miejsc przeznaczonych na ognisko, znajduje się w poniżej w regulaminie
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  1. informacje o tego typu wyłączeniach/zmianach będą umieszczone na bieżąco na stronie internetowej Nadleśnictwa Radom
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej, oraz przesłanie go na adres radom@radom.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 533-565-607

 Nadleśnictwo Radom przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Mapa terenu zanocujw lesie 

 

Ankieta dla użytkownikówjest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających   turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocująw lesiew ramach ww. programu. 

Link doankiety dlaużytkowników: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl