Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Radom przeważają siedliska lasowe lasów mieszanych z dominacją sosny. Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa wynosi 70 lat, a przeciętna zasobność osiąga 268 m sześc./ha.

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie (wg stanu na 01.01.2016 r.)
są:  LMśw (31,89 %) i BMśw (28,46 %).

Udział siedlisk
Udział siedlisk wg grup żyzności przedstawia się następująco:
• bory – 12,77%
• bory mieszane – 31,19%
• lasy mieszane  – 38,08 %
• lasy – 17,96 %

Biorąc za kryterium warunki wilgotnościowe siedliska zajmują:
- suche 0,06 % powierzchni  (6,04 ha)
- świeże 85,74 % powierzchni (8401,72 ha)
- wilgotne 10,64% powierzchni (1042,60 ha)
- bagienne 2,43% powierzchni (238,07 ha)
- zalewowe 1,13 % powierzchni (110,78 ha)

Udział gatunków lasotwórczych
Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach Nadleśnictwa są: sosna (74,39 %), dąb (10,32 %), olsza (7,31 %), brzoza (3,57 %), jodła (3,31%).

 

Udział powierzchniowy drzewostanów wg wieku
Na terenie Nadleśnictwa Radom drzewostany młodszych klas wieku (I i II – tj. w wieku do 40 lat) stanowią 16%,
drzewostany średnich klas wieku (III i IV tj. w wieku 41 do 80 lat) stanowią 50%,
drzewostany starszych klas wieku (V i starsze tj. powyżej 81 lat) stanowią 23 %,  a  klasy KO i KDO (z odnowieniem pod osłoną starego drzewostanu) stanowią 11%  powierzchni zajmowanej przez wszystkie drzewostany.

Wieki rębności
Wieki rębności dla gatunków panujących zgodnie z obowiązującym planem urządzenia lasu są następujące:
So, Md - 110 lat dla Obr. Jedlnia, 100 lat dla Obr. Radom
Jd – 140 lat dla obu Obrębów
Db, Js – 160 lat dla Obr. Jedlnia, 140 lat dla Obr. Radom
Bk – 120 lat dla obu Obrębów
Św, Gb, Ol, Brz, Dbcz, Ak, Kl, Jw, Lp, Wz – 80 lat dla obu Obrębów
Os – 50 lat dla obu Obrębów
Tp – 40 lat dla obu Obrębów