Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie dróg leśnych

ZARZĄDZENIE Nr 22

Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom

z dnia 07 maj 2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Radom” oraz „Regulaminu korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Radom”

Zn. spr. SA.771.1.2020

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, § 22 pkt.3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,

Zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania niżej wymienione regulaminy korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Radom:

1. „Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Radom” – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. „Regulamin korzystania z dróg leśnych udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Radom” – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.