Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego ponad 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Za pomniki przyrody uznaje się także formy geologiczne w postaci: skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń, źródła.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 24 pomniki przyrody. Są to drzewa i krzewy takich gatunków jak: dęby, buki, lipy, jałowce, klony, jesiony, wiązy i sosny.