Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Radom nadzoruje gospodarkę łowiecką w 24 obwodach łowieckich, dzierżawionych przez 15 kół łowieckich.

Są to 23 obwody polne i 1 leśny. Nadzorowane obwody łowieckie wchodzą w skład 2 rejonów hodowlanych:
I. Puszcza ,,Kozienicko-Stromiecka"
II. ,,Radom"