Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

W lasach Nadleśnictwa Radom występuje wiele roślin objętych ochroną prawną. Należą do nich m. in.: bagno zwyczajne, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko, sasanka otwarta, buławnik czerwony, paprotka zwyczajna, pomocnik baldaszkowy, storczyki, widłaki.
Florę porostów i mszaków tworzą m.in.: chrobotki, płucnica islandzka, granicznik płucnik, brodaczka zwyczajna, płonnik pospolity, torfowce, gajnik lśniący.
Na terenie Nadleśnictwa występuje 12 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Wszystkie gatunki płazów i gadów objęte są prawną ochroną gatunkową. Do tej grupy należą m.in. rzekotka zwyczajna, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, grzebiuszka ziemna, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata.  
Ze ssaków żyjących na terenie Nadleśnictwa na szczególną uwagę zasługuje popielica  oraz liczne gatunki nietoperzy m.in.: nocek duży, nocek Bechsteina, borowiaczek, karlik większy, mopek.