Wydawca treści Wydawca treści

Obszar chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt i rozprzestrzenianie się roślin, co wpływa na różnorodność biologiczną.

Część Obszaru Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec znajduje się na terenie obrębu leśnego Radom. Całkowita powierzchnia tego obszaru wynosi ok. 16 650 ha. Powierzchnia lasów administrowanych przez Nadleśnictwo Radom wynosi 2 010,56 ha.
Obszar Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec obejmuje dolinę rzeki Iłżanka w jej górnym biegu, która przecina Wzgórza Iłżeckie.
Na terenie obrębu leśnego Radom obszar ten obejmuje swoim zasięgiem kompleksy leśne: Makowiec, Skaryszew, Chomontów I, II, III i Modrzejowice I, II. Ustalenia dotyczące ochrony czynnej w tym terenie zawiera Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 41 z dnia 5 maja 2005 r.