Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niepaństwowe

Lasy prywatne stanowią ok. 18 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną,
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych,
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu,
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu,
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy Nadleśniczym Nadleśnictwa Radom a Starostą Radomskim  nadleśnictwo prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi o pow. 10 963 ha (wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.) położonymi na terenie: miasta i gminy Skaryszew, gminy Gózd, gminy Jastrzębia, gminy Jedlińsk, gminy Jedlnia, gminy Kowala, gminy Przytyk, gminy Wolanów, gminy Zakrzew, miasta i gminy Pionki.

Pracownicy Nadleśnictwa Radom odpowiedzialni za nadzór nad lasami niepaństwowymi:
• Grzegorz Rokiciński – nr tel. 696 454 316 (gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia, Przytyk,
  Zakrzew)
• Adam Kopczyński – nr tel. 602 589 736 (m. i gm. Skaryszew, gm. Gózd, gm. Kowala,
  gm. Wolanów, m i gm. Pionki)

Informacja dla właścicieli lasów niepaństwowych
Nadleśnictwo Radom informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór wniosków  w terminie od 2 października do 12 listopada 2019 r. na nowe poddziałanie leśne 8.5 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – „Inwestycje leśne”.

W związku z powyższym informujemy, że komplet dokumentów w celu wykonania planu inwestycji należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Radom w terminie do 15 października 2019 r.

Sadzimy las - Poradnik dla prywatnych właścicieli lasów