Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w Nadleśnictwie Radom jest

Hubert Ogar
Specjalista Służby Leśnej

nr tel. 533 565 607
nr tel. (48) 345 13 69, (48) 345 17 22
e-mail: hubert.ogar@radom.lasy.gov.pl

Jerzy Jacek Karaśkiewicz
Nadleśniczy
nr tel. (48) 345 17 22, (48) 345 13 69
e-mail: jerzy.karaskiewicz@radom.lasy.gov.pl