Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Radom informuje, że sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021.

 

Treść zarządzenia znajduje się na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno.
Dodatkowych informacji udziela Dział Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa Radom, nr tel. 48 345 13 69, 48 345 17 22, kom. 531 416 371 - Pani Katarzyna Bankiewicz.


Sprzedaż detaliczna surowca drzewnego i innych produktów

Sprzedaż detaliczna odbywa się w godz. 7:00-10:00 w leśnictwach:

- we wtorek - leśnictwa: Janiszew, Łaziska, Makowiec, Oblas, Modrzejowice

- w piątek - leśnictwa: Rajec, Zadobrze, Jedlnia


Cennik detaliczny sprzedaży drewna i innych produktów (choinki, stroisz) znajduje się poniżej.