Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo ze wsparciem WFOŚIGW

W dniu 3 października w siedzibie Ministerstwa Środowiska w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Rafał Romanowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie RolnictwaRozwoju Wsi oraz Anny Król – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Kamili Mokrzyckiej Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie została podpisana przez Jerzego Jacka Karaśkiewicza – Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom umowa dotacji. Umowa dotyczy dofinansowania w 75% realizacji zadania na wykonanie ,,Ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Lesie Kapturskim”.W ramach wsparcia zostaną wykonane tablice i interaktywne urządzenia edukacyjne podejmujące tematy z zakresu flory, fauny i ochrony środowiska.