Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się następujące obiekty edukacji leśnej:

Leśny Ośrodek Edukacyjny im. redaktora Andrzeja Zalewskiego w Jedlni Letnisku – położony przy trasie Radom-Kozienice, w odległości 12 km od Radomia. Usytuowany w sąsiedztwie rezerwatu przyrody ,,Jedlnia" – jednego z piękniejszych kompleksów leśnych Puszczy Kozienickiej. Ośrodek dysponuje bazą noclegową na około 100 osób. Istnieje tu możliwość organizowania wycieczek, ognisk i imprez plenerowych. Ośrodek prowadzi szkolenia i konferencje.

Więcej informacji na temat Ośrodka znajduje się na stronie www.jedlnia.radom.lasy.gov.pl

Ścieżka edukacyjno –rekreacyjna ,,Leśna Klasa" – utworzona w 2003 r., zlokalizowana przy siedzibie Nadleśnictwa. Położona w Lesie Kapturskim – kompleksie leśnym leżącym w granicach administracyjnych miasta Radom, który jest chętnie odwiedzany przez dzieci, młodzież szkolną i całe rodziny. Na ścieżce zlokalizowane są tablice o tematyce leśnej, ławostoły, urządzenia do zabawy dla dzieci i miejsce na ognisko.

Ścieżka przyrodnicza-leśna w rezerwacie przyrody ,,Jedlnia" – utworzona w 1997 r. we współpracy z Zarządem Kozienickiego Parku Krajobrazowego, ma długość ok. 2,5 km. Przybliża uczestnikom wędrówek ogólne zasady gospodarki leśnej, zapoznaje z różnorodnością flory i fauny tu występującej, siedliskami oraz miejscem pamięci ofiar II wojny światowej. 

Ścieżka przyrodniczo-rowerowa – utworzona w 2005 r. w ramach polsko-holenderskiego projektu ,,Przyroda i społeczeństwo w zagospodarowaniu LKP Puszcza Kozienicka". Rozpoczyna się i kończy przy Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego. Jej długość wynosi 15,2 km. Na trasie wyznaczono 10 przystanków prezentujących przyrodę Puszczy Kozienickiej, gatunki spotykanych tu drzew oraz zagrożenie i profilaktykę przeciwpożarową.