Wydawca treści Wydawca treści

STUDENCI POSADZILI LAS

23 listopada członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów sadzili drzewa – symbolicznie, przy Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisku oraz na powierzchni odnowieniowej na terenie Nadleśnictwa Radom. Założeniem akcji „Studenci sadzą las” jest wspólne z leśnikami sadzenie drzew w przestrzeni miejskiej oraz w lesie.

Studenci rozpoczęli dzień od wspólnego z samorządowcami z Jedlni-Letniska oraz leśnikami z RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Radom sadzenia dębu przy urzędzie gminy oraz dębów niepodległości w Jedlni-Letnisku na Placu 100-lecia Niepodległości upamiętniającego ważne osoby, które odegrały znaczącą rolę w drodze do wolności. Posadzono tu drzewka, będące potomkami legendarnego dębu Bartka. Podczas sadzenia obecny był Piotr Leśnowolski, wójt gminy, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu oraz Jerzy Chrzanowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni-Letnisko, który opowiedział studentom o dziedzictwie kulturowym i historycznym gminy.

W ramach akcji leśnicy pokazali również studentom swoje osiągnięcia w działaniach z zakresu małej retencji nizinnej. Nadleśniczy Jerzy Jacek Karaśkiewicz omówił w terenie powstanie zbiornika Trzy Stawy, który powstał w ramach ogólnopolskiego projektu Lasów Państwowych "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Głównym działaniem w ramach akcji było wspólne z leśnikami sadzenie lasu na terenie Nadleśnictwa Radom, w leśnictwie Rajec. Wraz z miejscowymi leśnikami studenci posadzili 800 trzyletnich sadzonek dębu szypułkowego. Prace nadzorował leśniczy Bartłomiej Szymanek wraz z podleśniczym Robertem Badełkiem. Instrukcji sadzenia udzielali też nadleśniczy Jerzy Jacek Karaśkiewicz i inżynier nadzoru Zbigniew Jamróz.

W drugiej części dnia w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku studenci mieli okazję poznać projekty rozwojowe realizowane na terenie RDLP w Radomiu oraz inne zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej. Opowiedziały o nich Alicja Krasa, stanowisko ds. koordynacji projektów rozwojowych oraz Dorota Włosowska z Zespołu ds. Promocji i Mediów RDLP w Radomiu.

Wizyta u radomskich leśników dostarczyła studentom wielu wrażeń, zarówno tych związanych z sadzeniem drzew, jaki i z możliwością dyskusji nad aktualnymi problemami i wyzwaniami dotyczącymi leśnictwa. Była to też okazja do integracji środowiska oraz do poznania pracy leśników.

Sadzenie drzew na terenie RDLP w Radomiu realizowane było w ramach jesiennej edycji akcji, która wiosną przeprowadzona została w całym kraju.  Łącznie wzięło w niej udział 370 studentów, którzy posadzili 13 tys. drzew. Na terenie RDLP w Toruniu studenci sadzili las na powierzchni poklęskowej po huraganie i nawałnicy, która w 2017 roku na terenie powaliła 10 mln m3 drzew.